Onsdagsmøter

Hver onsdag kl. 19:30

Ansvarlige

 

Når bedehuset ikke er opptatt, er den første på listen ansvarlig for ledelse av møtet eller få en annen på gruppen til å ta ansvaret.
1. Onsdagsmøte

Kirsten Knutsen Egeland
Harald Skregelid

2. Onsdagsmøte

Oddbjørg og Bjørn Arild Olsen

3. Onsdagsmøte

Synnøve Stakkeland
Karsten Syvertsen

4. Onsdagsmøte

Jenny Hetland
Aud og Kjell Hjelleset

5. Onsdagsmøte

Roald Sindland
Thelma Hansen

Oppdatert 14.09.2015