Adgang og nøkler

Sliter du med app?

  • Boksen du holder telefon eller brikke opp mot må aktiveres ved å berøre den først (så den vet den skal «lytte» etter en nøkkel).

Bedehuset har elektronisk låsesystem og ledere for aktiviteter, styre etc. har hver sin bruker for adgang via dette.
Ta kontakt med styret for å få en bruker.

Det er 3 muligheter for nøkler og adgang:

  1. App / Telefon  (søk  «Salto KS»). Det må lages en bruker på din e-post. Telefonen blir da en trådløs nøkkel.
  2. Personlig kode (sekssifret kode som tastes inn på panel og avsluttes med #)
  3. Brikke* (personlig brikke som holdes inntil dørlås for åpning)

* Brikker har depositum på kr. 250,- (betales på bank kto. 3080.35.76684 eller Vipps #122866. Merk «Depositum nøkkelbrikke»..

De 2 hoveddørene har en bryter på innsiden for å sette dørene i åpen modus (husk å slå av etter bruk).

Utleieansvarlig har utleienøkler, eller det kan opprettes tidsbegrenset personlig kode.

Det er også overvåkningskamera inne og ute i bygget, for å hindre tyveri og hærverk

Annonsering,
logo & profil

Avisen Agder har bedehuset sine logoer, så når kunngjøringer sendes inn er det bare å kommentere at Kvinesdal bedehus sin logo skal brukes. Normalt kommer denne i sort/hvitt, hvis man ønsker farger må det kommenteres.

Ønskes flere annonse under samme heading/logo må vi selv opplyse om dette

Bestillingsskjema hos Agder.

Trenger du logoen?

Vaskelister

Kontakt Hilde Johansen – tlf. 911 29 886 – hvis du ønsker å stå på vaskelistene, eller noe skal endres i de listene.

Førstnevnte på partiene er ansvarlige for at det er nok vaskemidler og papir.  Partiet avgjør selv når det er nødvendig å vaske, førstnevnte kaller inn. Vi vil prøve å gjøre bedehuset vårt mest mulig anvendelig for folk med allergi. I den forbindelse vil vi prøve og kun benytte parafymefrie rengjøringsmidler og såper. Da er det mest praktisk at kun en tar seg av innkjøp.

Mangler det rengjøringsmidler, papir etc. så ta kontakt med Siri Sindland (tlf. 91 80 37 93) som vil stå for innkjøp.

Takk for at dere er villig til å være med og holde bedehuset rent.