Annonsering, logo & profil

Avisen Agder har bedehuset sine logoer, så når kunngjøringer sendes inn er det bare å kommentere at Kvinesdal bedehus sin logo skal brukes. Normalt kommer denne i sort/hvitt, hvis man ønsker farger må det kommenteres.

Ønskes flere annonse under samme heading/logo må vi selv opplyse om dette

Bestillingsskjema hos Agder.

Trenger du logoen?

Vaskelister

Kontakt Trond Henrik Johansen – tlf. 90918555 – hvis du ønsker å stå på vaskelistene, eller noe skal endres i de listene.

Førstnevnte på partiene er ansvarlige for at det er nok vaskemidler og papir.  Partiet avgjør selv når det er nødvendig å vaske, førstnevnte kaller inn. Vi vil prøve å gjøre bedehuset vårt mest mulig anvendelig for folk med allergi. I den forbindelse vil vi prøve og kun benytte parafymefrie rengjøringsmidler og såper. Da er det mest praktisk at kun en tar seg av innkjøp.

Mangler det rengjøringsmidler, papir etc. så ta kontakt med Siri Sindland (tlf. 91 80 37 93) som vil stå for innkjøp.

Takk for at dere er villig til å være med og holde bedehuset rent.

Nyttige lenker