Utleie

Pakker

 • Matsal m/kjøkken kr. 1500,-
 • Hovedsal m/kjøkken kr. 1500,
 • Lillesal m/kjøkken kr. 1250,-
 • Hele 1. etg kr. 2500,-

Kun enkeltrom

 • Matsal kr. 1000,-
 • Hovedsal kr. 1000,-
 • Kjøkken kr. 1000,-
 • Lillesal kr. 750,-

Utvask

Kr. 1500,-

Event

Grunnpris kr. 3000,-
+ 10% av billettinntekter

Booke eller andre spørsmål?

Kontaktperson for utleie
Liv Torhild Sindland
[email protected]
Tlf. 920 53 915

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor lenge leier man?
  Priser er oppgitt pr. dag.
 • Hvordan vet man om det er ledig?
  Da kan man sjekke i kalederen
 • Kan vi stelle til dagen før?
  Skal man være helt sikker må man booke ekstra dag før (eller etter) og betale for det. Ellers kan andre booke, eller det kan foregå annen aktivitet. 

Generelle vilkår

 • Leietaker/utleier rengjør lokalet når arrangementet er ferdig.
  Hvis utleier skal rengjøre lokalet, blir det et tillegg på kr. 1500,-
 • Den som er ansvarlig for arrangementet, er ansvarlig for at branninstruks følges ved brann eller utløst alarm.
  Utleier (bedehuset) sørger for at branninstruksen blir gjennomgått med leietaker i forkant av arrangementet.
  Leietaker vil også bli vist hvor førstehjelpsutstyret (plaster o.l.) oppbevares.
 • Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller andre rusmidler på bedehuset.
 • Avtalt leiepris betales til Kvinesdal Bedehus innen 14 dager etter at arrangementet fant sted.
  Det betales til bankkonto: 3080 35 76684
 • Når arrangementet er ferdig:
  • Hvis en har flyttet på inventar (stoler og bord), settes dette tilbake til forhåndsdefinert standard for rommet.
  • Brukte bord vaskes.
  • Har en brukt kjøkkenet, skal det ryddes etter bruk (eks. tømme kaffetrakter/kaffekanne og rydde benker).
  • Brukt kjøkkenutstyr legges i oppvaskkurv på «skitten side» av oppvaskmaskinen. Er oppvaskkurven full, setter en på oppvaskmaskinen.
  • Rengjøre rommene en har brukt (hvis ikke annet er avtalt).
  • Lukk vinduer og lås alle inn-/utgangsdører.
  • Levere nøkkel til kontaktperson for bedehuset.

Adgang og nøkler

Sliter du med app?

 • Boksen du holder telefon eller brikke opp mot må aktiveres ved å berøre den først (så den vet den skal «lytte» etter en nøkkel).

Bedehuset har elektronisk låsesystem og ledere for aktiviteter, styre etc. har hver sin bruker for adgang via dette.
Ta kontakt med styret for å få en bruker.

Det er 3 muligheter for nøkler og adgang:

 1. App / Telefon  (søk  «Salto KS»). Det må lages en bruker på din e-post. Telefonen blir da en trådløs nøkkel.
 2. Personlig kode (sekssifret kode som tastes inn på panel og avsluttes med #)
 3. Brikke* (personlig brikke som holdes inntil dørlås for åpning)

* Brikker har depositum på kr. 250,- (betales på bank kto. 3080.35.76684 eller Vipps #122866. Merk «Depositum nøkkelbrikke»..

De 2 hoveddørene har en bryter på innsiden for å sette dørene i åpen modus (husk å slå av etter bruk).

Utleieansvarlig har utleienøkler, eller det kan opprettes tidsbegrenset personlig kode.

Det er også overvåkningskamera inne og ute i bygget, for å hindre tyveri og hærverk

Annonsering,
logo & profil

Avisen Agder har bedehuset sine logoer, så når kunngjøringer sendes inn er det bare å kommentere at Kvinesdal bedehus sin logo skal brukes. Normalt kommer denne i sort/hvitt, hvis man ønsker farger må det kommenteres.

Ønskes flere annonse under samme heading/logo må vi selv opplyse om dette

Bestillingsskjema hos Agder.

Trenger du logoen?

Vaskelister

Kontakt Hilde Johansen – tlf. 911 29 886 – hvis du ønsker å stå på vaskelistene, eller noe skal endres i de listene.

Førstnevnte på partiene er ansvarlige for at det er nok vaskemidler og papir.  Partiet avgjør selv når det er nødvendig å vaske, førstnevnte kaller inn. Vi vil prøve å gjøre bedehuset vårt mest mulig anvendelig for folk med allergi. I den forbindelse vil vi prøve og kun benytte parafymefrie rengjøringsmidler og såper. Da er det mest praktisk at kun en tar seg av innkjøp.

Mangler det rengjøringsmidler, papir etc. så ta kontakt med Siri Sindland (tlf. 91 80 37 93) som vil stå for innkjøp.

Takk for at dere er villig til å være med og holde bedehuset rent.