OPPSLAG VEDR. SMITTEVERN!

Viser til pressekonferansen fra myndighetene 30. april og 7. mai og Smittevernveileder fra Norges Kristne Råd av 4. mai.

På bakgrunn av dette tillater bedehusstyret at lag, foreninger og organisasjoner kan komme i gang igjen med aktiviteter på bedehus fra ons. 20. mai, forutsatt at en følger de nye smittevernreglene:

  • Det skal være en ansvarlig person for arrangementet.
  • Det skal føres liste med navn og telefonnummer til alle som deltar.
  • Syke personer skal IKKE delta.
  • God hygiene (håndhygiene ved ankomst.)
  • God avstand (minst 1 meter mellom personer.)
  • Totalt 50 personer kan delta (hvis størrelsen på rom tillater dette.) Kan ikke ha flere parallelle arrangement samtidig.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr (eks. sangbøker bør ikke benyttes.)
  • Utstyr som er i bruk rengjøres før neste bruk (eks. piano, talerstol, mikrofoner, miksepult.)
  • Hyppig rengjøring av berøringsflater (dørhåndtak, vaskeservanter og rekkverk.)

 Kvinesdal 11.05.20
Knut Brattgjerd, formann

Vi bygger nytt bedehus for hele bygda og trenger din støtte

Med Jesus
i hjertet av Kvinesdal

Kvinesdal bedehus er et åpent hus for alle,
og fullt av aktiviteter året rundt.
}

Kommende fra kalenderen

Kommende agenda i kalenderen. Se hele kalenderen.
b

Aktuelt

Hentet fra vår Facebook side
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction iconsHent flere

Dagens bibelvers, fra bibelen.no

Dagens bibelord 04.06.2020

Joh 14,21-31

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
   
22 Judas – ikke Judas Iskariot – sier til ham: «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. 30 Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg. 31 Men verden må få vite at jeg elsker Far, og at jeg gjør som Far har befalt meg. Stå opp, la oss gå herfra.

Samarbeidspartnere

Organisasjoner som bruker bedehuset eller vi samarbeider med på en eller annen måte.

Indemisjonsforbundet
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Søndagsskolen
Den Norske Kirke - Menighetene i Kvinesdal
Det Norske Misjonsselskap
Heilt på jordet
Den Norske Israelsmisjon