Vi bygger nytt bedehus og trenger din støtte

Adventskalender 2018

Med Jesus
i hjertet av Kvinesdal

Kvinesdal bedehus er et åpent hus for alle,
og fullt av aktiviteter året rundt.

}

Kommende fra kalenderen

Kommende agenda i kalenderen. Se hele kalenderen.

b

Aktuelt

Hentet fra vår Facebook side

Dagens bibelvers, fra bibelen.no

Dagens bibelord 23.01.2019

Sal 40,1-9

1 Til korlederen. En salme av David.
          
   
2 Jeg ventet og håpet på Herren.
          Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
          
   
3 Han dro meg opp av fordervelsens grav,
          opp av den dype gjørmen.
          Han satte mine føtter på fjell
          og gjorde skrittene faste.
          
   
4 Han la en ny sang i min munn,
          en lovsang til vår Gud.
          Mange skal se det og frykte
          og sette sin lit til Herren.
          
   
5 Salig er den
          som stoler på Herren,
          som ikke vender seg til de stolte,
          til dem som faller fra i løgn.
          
   
6 Store ting har du gjort for oss,
           Herre, min Gud,
          underfulle verk og planer,
          ingen er din like.
          Vil jeg fortelle og tale om dem,
          er de for mange til å telles.
          
   
7 Du har ikke glede i offer og gaver
          – du har åpnet mine ører –
          brennoffer og syndoffer krever du ikke.
          
   
8 Da sa jeg: «Se, her kommer jeg.
          I bokrullen er det skrevet om meg.
          
   
9 Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede,
          din lov er dypt i mitt indre.»
          
   

Samarbeidspartnere

Organisasjoner som bruker bedehuset eller vi samarbeider med på en eller annen måte.

Indemisjonsforbundet
Den Norske Israelsmisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Det Norske Misjonsselskap
Den Norske Kirke - Menighetene i Kvinesdal
Søndagsskolen
Heilt på jordet