OPPSLAG VEDR. SMITTEVERN!

Viser til pressekonferansen fra myndighetene fre. 12. juni og Smittevernveileder fra Norges Kristne Råd

Den største endringen består i at en nå kan øke fra 50 til 200 personer på samlinger/møter. En må imidlertid fortsatt holde minst 1 meters avstand!

Gjør oppmerksom på at storsal og lillesal (til sammen) klarer ca. 50 personer med «1 meters–regelen.» Så sant man ikke vil avholde et arrangement der deltakerne sitter i 2 forskjellige etasjer, vil endringen ikke få noen praktisk betydning for oss.

Minner om smittevernreglene:

  • Det skal være en ansvarlig person for arrangementet.
  • Det skal føres liste med navn og telefonnummer til alle som deltar.
  • Syke personer skal IKKE delta.
  • God hygiene (håndhygiene ved ankomst.)
  • God avstand (minst 1 meter mellom personer.)
  • Totalt 200 personer kan delta (hvis størrelsen på rom tillater dette. PS! Storesal og lillesal tillater ca. 50 personer med «1 meters-regelen.») Kan ikke ha flere parallelle arrangement samtidig.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr (eks. sangbøker bør ikke benyttes.)
  • Utstyr som er i bruk rengjøres før neste bruk (eks. piano, talerstol, mikrofoner, miksepult.)
  • Hyppig rengjøring av berøringsflater (dørhåndtak, vaskeservanter og rekkverk.)

 

                       Kvinesdal 17.06.20

               Knut Brattgjerd

                     formann

Vi bygger nytt bedehus for hele bygda og trenger din støtte

Med Jesus
i hjertet av Kvinesdal

Kvinesdal bedehus er et åpent hus for alle,
og fullt av aktiviteter året rundt.
}

Kommende fra kalenderen

Kommende agenda i kalenderen. Se hele kalenderen.
b

Aktuelt

Hentet fra vår Facebook side
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

6 dager siden

Kvinesdal bedehus

Da var vi plutselig i august, og bønne- og vitnemøtene starter opp igjen ❤ Velkommen hver onsdag kl 19.30 (hvis du er frisk!) Husk å holde avstand og smør deg med anti-bac'en 😉 ... Les merMindre

Da var vi plutselig i august, og bønne- og vitnemøtene starter opp igjen ❤ Velkommen hver onsdag kl 19.30 (hvis du er frisk!) Husk å holde avstand og smør deg med anti-bacen 😉

6 dager siden

Kvinesdal bedehus

Positiv smitteeffekt ... Les merMindre

Hent flere

Dagens bibelvers, fra bibelen.no

Dagens bibelord 09.08.2020

Luk 5,27-32

27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28 Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. 29 Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30 Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31 Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
   

Samarbeidspartnere

Organisasjoner som bruker bedehuset eller vi samarbeider med på en eller annen måte.

Indemisjonsforbundet
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Søndagsskolen
Den Norske Kirke - Menighetene i Kvinesdal
Det Norske Misjonsselskap
Heilt på jordet
Den Norske Israelsmisjon