Kefas

Kefas ungdomskor er ikke lenger aktivt.

For barn finnes Liknes barnekor, og for yngre ungdom finnes Kvinesdal Soul Children.

Mer informasjon om dette finner du på Kvinesdal bedehus sidene.