Oppslag vedrørende Covid-19

Vi viser til smittevernreglen fra myndighetene.

Man kan fortsatt avholde møter/samlinger med inntil 200 personer under forutsetning av at deltakerne holder minst 1 meters avstand!

Vi gjør oppmerksom på at storsal og lillesal (tilsammen) klarer ca. 60 personer med «1 meters–regelen.» Så sant man ikke vil avholde et arrangement der deltakerne sitter i 2 forskjellige etasjer, vil maksgrensen for oss være på ca. 60 personer (i storsal og lillesal.)

Minner om smittevernreglene:

  • Det skal være en ansvarlig person for arrangementet.
  • Det skal føres liste med navn og telefonnummer til alle som deltar.
  • Syke personer skal IKKE delta.
  • God hygiene (håndhygiene ved ankomst.)
  • God avstand (minst 1 meter mellom personer.)
  • Totalt 200 personer kan delta (hvis størrelsen på rom tillater dette. PS! Storesal og lillesal tillater ca. 60 personer med «1 meters-regelen.») Kan ikke ha flere parallelle arrangement samtidig.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr (eks. sangbøker bør ikke benyttes.)
  • Utstyr som er i bruk rengjøres før neste bruk (eks. piano, talerstol, mikrofoner, miksepult.)
  • Hyppig rengjøring av berøringsflater (dørhåndtak, vaskeservanter og rekkverk.)

Kvinesdal 13.09.20
Knut Brattgjerd, formann