Oppslag vedrørende Covid-19

Til alle brukere av Kvinesdal bedehus!

Fra og med søndag 20. juni gjelder følgende nasjonale smittevernregler:

 Offentlig arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser

Innendørs: Maks 1000 personer i kohort på inntil 500 personer.

Utendørs: Maks 2000 personer i kohort på inntil 500 personer.

Offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser

Innendørs: Maks 400 personer i kohort på inntil 200 personer.

Utendørs: Maks 800 personer i kohort på inntil 200 personer.

Det skal være minst 2 meter mellom hver kohort.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand.

Kravet til avstand er 1 meter, og det anbefales 2 meter om det er fellessang.

Arrangør skal fortsatt føre liste med kontaktinformasjon til deltakere (navn og telefonnummer i tillegg til dato og klokkeslett).

 

PS! Størrelsen på rommene (på bedehuset) + avstandskravet på 1 meter (evt. 2 meter ved fellessang)

vil i praksis si at vi ikke kommer i nærheten av tillatt maks antall personer innendørs.

 

En skal ikke oppsøke arrangement i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

 

Private sammenkomster

Innendørs og utendørs: Maks 100 personer.