Oppslag vedrørende Covid-19

OPPSLAG VEDR. SMITTEVERN!

 På bakgrunn av den bedredes smittesituasjonen i våre nabokommuner, vil ikke bedehusstyret lenger anbefale at lag/organisasjoner innstiller møtevirksomhet/arrangementer.

Minner samtidig om de nasjonale bestemmelsene som nå gjelder:

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. (Gjelder våre møter.)

Ut over dette gjelder fortsatt:

 • Det skal være en ansvarlig person for arrangementet.
 • Det skal føres liste med navn og telefonnummer til alle som deltar.
 • Syke personer skal IKKE delta.
 • God hygiene (håndhygiene ved ankomst.)
 • God avstand (minst 1 meter mellom personer.)
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • Utstyr som er i bruk rengjøres før neste bruk (eks. piano, talerstol, mikrofoner, miksepult.)
 • Hyppig rengjøring av berøringsflater (dørhåndtak, vaskeservanter og rekkverk.)

Kvinesdal 30.11.20
Knut Brattgjerd
Formann