Oppslag vedrørende Covid-19

Bedehusstyret (Kvinesdal bedehus) følger myndighetenes anbefalinger om at innendørssamlinger (livsynssamlinger) for barn, unge og voksne i perioden mandag 4. januar til mandag 18. januar utsettes!

Kvinesdal 03.01.21
Knut Brattgjerd
formann