Oppslag vedrørende Covid-19

Retningslinjer fra myndighetene (smittevern) 12.02.22

Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer:

  • ikke lenger krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster
  • ikke lenger avstandskrav
  • ikke lenger krav om bruk av munnbind
  • det anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.

 

 

Kvinesdal 12.02.22

Bedehusstyret