Årsmøte 12.02.2016 kl. 19:00

Saksliste årsmøte Kvinesdal bedehus 12.02.2016 Valg av dirigent Valg av sekretær Valg av 2 stk til å skive under årsmøteprotokoll Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Lovendring § 4 pkt 5 første del. «Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til styret...