Onsdagsmøter

Hver onsdag kl. 19:30

Ansvarlige

Når bedehuset ikke er opptatt, er den første på listen ansvarlig for ledelse av møtet eller få en annen på gruppen til å ta ansvaret.
1. Onsdagsmøte

Kirsten Knutsen Egeland
Andreas Aagedal

2. Onsdagsmøte

Oddbjørg og Bjørn Arild Olsen

3. Onsdagsmøte

Karsten Syvertsen

4. Onsdagsmøte

Jenny Hetland
Aslaug Barøy

5. Onsdagsmøte

Roald Sindland
Thelma Hansen

Oppdatert 15.08.2019