Nattverdmøter

Første søndag i måneden er det nattverdmøte kl. 18.00.

Dersom søndagen treffer med samme dato som formiddagsmøte, erstattes/flyttes nattverdmøtet til dette.