Kvinesdal bedehusforsamling

Forsamlingen har til formål å samle mennesker om Bibelen Guds ord, til opplæring, vekkelse, oppbyggelse og annet arbeid for indre- og ytremisjon, og vil arbeide for å bygge et godt åndelig fellesskap. Forsamlingen står tilsluttet ImF Sør og NLM Region Sørvest.

Aktiviteter

Søndagsmøte kl. 1100, annenhver søndag (partallsuker). Søndagsskole for de yngste under talen. Av og til familiemøte (samme klokkeslett).

Nattverdmøte en gang per måned.
Eget nattverdmøte søn. kl. 1800 eller en del av søndagsmøtet kl. 1100. (Veksler mellom kveldsmøte den ene måneden, og formiddagsmøte neste måned.)

Møteuker – en uke på våren og en uke på høsten.

Andre møter

  • Skjærtorsdag kl. 18:00 (nattverdmøte)
  • 1.påskedag kl. 11:00
  • Julaften 24. des kl. 14:00
  • Juletrefest 29. des. kl. 17:00 (samarbeid med jentelaget)

Kalender

Kontaktpersoner

Styret v/ formann Knut Brattgjerd, mob. 97436166
Eldsterådet v/ Kjell Hauan, mob. 90996952

Styret

Knut Brattgjerd (formann)
Lars Olav Olsen
Marte Breimoen
Thomas Gallatin
Eli Karin Skregelid
Ane Svindland (1. vara)

Eldsteråd*

Kjell Hauan
Oddvin Sindland

*Eldsterådets primære oppgave er å være åndelige veiledere og rådgivere for enkeltpersoner, styret og forsamlingen.

Medlemsskap