Storsamling

Storsamling er et søndagsmøte på Kvinesdal Bedehus. Hovedmålet er å samle alle brukere til et møte en gang hver måned, hvor vi kan høre Guds ord, inspirere hverandre og bli bedre kjent. Vi har også et eget opplegg for barna i kjelleren. Etter møtet samles vi til mat og kaffe i kjelleren. Det er mange som bidrar for at disse møtene skal bli et treffpunkt for alle på bedehus, men vi har bruk for enda flere medhjelpere, så ta gjerne kontakt! Vi har bruk for deg.

Når?

Ca. 1 søndag i mnd kl 17.00

Alder?

Ingen aldersgrense

Kontaktperson?

Reidun Martinsen 91 72 93 19
eller Sissel Hauan 41 46 80 87