Nattverdmøter

Første søndag i måneden er det nattverdmøte kl. 18.00