Anbudsgrunnlag – Kvinesdal bedehus

Kvinesdal bedehus innbyr til åpen anbudskonkurranse på tomtearbeider og bygging av nytt bedehus.
Anbudet består av 2 deler (hvor del 2 også har 2 priser). Man kan levere anbud på en av delene – eller begge.
Tiltaket kommer som følge av behov for nytt bedehus, og forutsetter styrets og årsmøtets godkjenning, rammetillatelse fra byggesaksbehandler og godkjent finansiering før igangsettelse.
Anbudet er av forenklet art. Dvs. Kvinesdal bedehus er i denne omgang interessert i å finne aktuelle leverdører i prosjektet basert på prosjektgrunnlaget som eksisterer, for å kvalitetssikre realisme i prosjektets økonomi, løsningsforbedringer og innspill.
Basert på anbudssvar, vil man vurdere å gå nærmere i dialog med valgte leverandører, for å utarbeide endelig og detaljert prosjektgrunnlag.
Det er altså opp til leverandør(er) å tilby fornuftige løsninger på f.eks. byggemåte, konstruksjoner og materialer i prosjektet –
eller andre fornuftige og besparende tiltak som vil være positivt i prosjektet

Viktige datoer

Dato for åpning/publisering av kunngjøring om konkurranse: 09.11 2018 kl. 16.00
Det avholdes felles anbudsbefaring (på tomta) 16.11. 2018 kl. 14.00
Frist for mottak av tilbud 30. 11.2018 kl. 15.00.
OBS! Frist for mottak av tilbud ble på anbudsbefaring endret til 20.12.2018 kl. 15.00.

Mvh Knut Brattgjerd, styreleder Kvinesdal bedehus, tlf. 97 43 61 66

Anbudsfiler