Alt arbeid og drift blir drevet på frivillig basis.

Da setter vi veldig pris på all giverglede.
Alt arbeidet på bedehuset gjøres frivillig av flotte mennesker.

Men selve bygget har årlig ca. 60.000 kroner i driftsutgifter til drift. Dvs. strøm, forsikringer, vedlikehold etc. Vi er derfor avhengig av støtte for at dette skal gå rundt.

3000 38 49208

Kontonummer gaver Kvinesdal bedehus