Alt arbeid og drift blir drevet på frivillig basis.

Da setter vi veldig pris på all giverglede.

Alt arbeidet på bedehuset gjøres frivillig av flotte mennesker.

Men selve bygget har årlig ca. 100.000 kroner i driftsutgifter til drift. Dvs. strøm, forsikringer, vedlikehold etc. Vi er derfor avhengig av støtte for at dette skal gå rundt.

3080 35 76684

Kontonummer gaver Kvinesdal bedehus

Frivillig gave med skattefordel

Opprette ny avtale

Endre gavebeløp 

Du kan kontakte ImF når du ønsker å gjøre endringer på din giveravtale, send en e-post til [email protected] eller ringe 56 31 42 40. Du må opplyse om nytt gavebeløp og at det gjelder Kvinesdal Bedehus. Endringen vil bli registrert på din giveravtale hos ImF og vil tidligst gjelde fra neste måned. Har du kontaktet dem på e-post vil du motta en e-postbekreftelse på at endringen er gjort.

Bankene krever at det ligger et maksbeløp/beløpsgrense på AvtaleGiro-avtalen. Ved endring av gavebeløp må du eventuelt endre dette. Dette gjør du i nettbanken eller ved at du tar kontakt med banken. Vet du at endringen er innenfor den månedlige beløpsgrensen du satte da du inngikk giveravtalen, trenger du ikke gjøre noe.

Dersom dette skal gjøres direkte på nett må en gå på Imf – min side – logg in og opprette Bruker og passord.