Saksliste årsmøte Kvinesdal bedehus 12.02.2016

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av sekretær
 3. Valg av 2 stk til å skive under årsmøteprotokoll
 4. Årsmelding 2015
 5. Regnskap 2015
 6. Lovendring § 4 pkt 5 første del.
  «Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til styret senest TRE MÅNEDER før årsmøtet skal avholdes.»
  Forslag til endring:
  «Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til styret senest FIRE UKER før årsmøtet skal avholdes.»
 7. Orientering v/formann
 8. Valg styrekandidater
 9. Fornyet intensjonsavtale med grunneier Øvre Egeland
 10. Intensjonsavtale salg av eiendommer.
  Forslag vedtak:
  «Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå intensjonsavtale på salg av Kvinesdal bedehus Gnr.104 Bnr. 2 og 252.  Dette som grunnlag for finansiering av nytt bedehus. Endelig salg må godkjennes av årsmøtet.»
 11. Status tomt Øvre Egeland

// Bedehusstyret 28.1.2015